EN
BG EN

Политика за поверителност

1. Общ поглед


Обработването на данни от SMF Distribution по същество се състои основно в следното:
С извикване на уебсайта на SMF Distribution между Вашето устройство и нашия сървър се обменя различна информация. Тук може да става дума и за лични данни. Получената по този път информация може да се използва в това число и за оптимизиране на нашата уеб страница или за показване на реклама в браузъра на Вашето устройство.


2. Извикване на нашата Уеб страница


Цели на обработването на данните/правно основание:
При извикване на нашата уеб страница от браузъра, който е инсталиран на Вашето устройство, автоматично и без каквито и да било действия от Вашата страна към сървъра на нашата уеб страница се изпраща:
• IP адрес на запитващо свързано с интернет устройство;
• дата и точното време на достъпа;
• име и URL на извикания файл;
• уеб-страница/ приложение, от която/от което се осъществи достъпа (Referrer URL);
• използваният от Вас браузър и евентуално операционна система на Вашия свързан с интернет компютър, както и името на доставчика на интернет услуги;


и временно се съхранява в така наречения Log File (регистрационен файл) за следните цели:
• осигуряване на безпроблемно изграждане на връзка;
• осигуряване на удобно използване на нашата уебстраница/приложение;
• оценяване на системната сигурност и стабилност.


Ако в браузъра Ви или в операционната система или в други настройки на Вашето устройство сте приели да има геолокализация, ние използваме тази функция, за да Ви предложим индивидуални услуги, отнасящи се до точното място, в което се намирате (напр. местонахождение на най-близкия филиал). Данните за точното Ви място, в което си намирате, ние обработваме изключително само за тази функция.
Като правно основание за обработване на IP адреса служи член 6 алинея 1 буква е) от GDPR. Обоснованият ни интерес е обусловен от  изброените цели по-горе за обработването на данни.


Получатели/Категории на получатели:
Ние категорично изключваме предаването на тези данни на трети страни.
Срок за съхраняване на данни/Критерии за определяне на срока за съхраняването на данни:
Данните се съхраняват за съответните срокове, които може да се проверят за всяка една „бисквитка“ в т.8 , като след изтичане на срока автоматично се изтриват. Веднага след като Вие завършите ползването на нашата уеб страница, данните, отнасящи се до геолокализацията, се изтриват.


3. Контактен формуляр/ имейл контакт/ телефонни обаждания/ анкетиране на клиенти


Цели на обработване на данните/ правно основание:
Личните Ви данни, които ни предоставяте при попълване на контактни формуляри, по телефон или по имейл, ние разбира се третираме като поверителни. Ние използваме данните Ви изключително за конкретна цел, за обработка на запитването Ви. За правно основание при обработването на лични данни служи член 6 алинея 1 буква е) от GDPR. Нашият и Вашият аналогичен (обоснован) интерес от това обработване е обусловен от желанието да се отговори на вашето запитване, евентуално да се решат възникнали проблеми и по този начин да се запази и да се подобри  удовлетворението Ви като клиент или ползвател на нашата уеб страница.
Ако Вие участвате в някои наши клиентски проучвания, то това става на чисто доброволна основа. При тези анонимни допитвания не се съхраняват никакви сведения, които биха могли да се свържат с конкретни участници. Запазва се само датата и точното време на участието Ви. Всички лични сведения, които давате в отговор на нашите въпроси, се приемат като доброволно дадени сведения и се съхраняват според изискванията на GDPR. Молим Ви да не посочвате в полета, в които вписвате свободен текст, конкретни имена или подобни, което би позволило да се направи извод за Вашата идентификация или идентификация на други лица. При заявено съгласие в рамките на клиентското проучване правното основание за обработването на данни, базиращото се върху съгласието, е член 6 алинея 1 буква a) от GDPR. Ако в рамките на клиентското проучване сте декларирали някакви съгласия, Вие имате възможност да ги оттеглите по всяко време за в бъдеще. Подробностите по тези въпроси са уредени в специалните принципи за защита на данните в съответното проучване.

Получатели/ Категории на получатели:
Ние категорично изключваме предаването на тези данни на трети страни. По изключение данните се обработват от администратори на лични данни по наша поръчка. Те се подбират внимателно, допълнително се проверяват от нас, и се задължават със сключване на договор съгласно член 28 от GDPR.
По-нататък може да се наложи да предадем части от запитванията Ви на наши договорни партньори (напр. доставчици, в случай на запитвания за конкретни продукти) за обработване на Вашето запитване. В тези случаи запитването предварително се анонимизира, така че трето лице да не може да Ви идентифицира. Ако в отделните случаи се наложи предаването на личните Ви данни на трети страни, ние предварително ще Ви информираме за това, за да получим Вашето съгласие.
Резултатите от клиентските ни проучвания по принцип се използват изключително за вътрешни анализи. Ние категорично изключваме предаването на тези данни на трети страни. Ние не предаваме лични данни на трети лица, ако не сте ни дали за това изричното си съгласие.
Срок за съхраняване на данни/Критерии за определяне на срока за съхраняването на данни:
Всички лични сведения, които ни предавате при своите запитвания (съвети, препоръки, похвали или критики) през нашата уеб-страница или по имейл, се изтриват от нас или респективно анонимизират не по-късно от 90 дни след подадения окончателен отговор. От опита си установихме, че като правило след 90 дни за нашите отговори не пристигат повече допълнителни въпроси.

4. Изпращане на нюзлетъри

Цели на обработването на данните/правно основание:
На нашата уеб страница Ви предлагаме възможност да се абонирате за нашия нюзлетър (съобщения, съдържащи новини и рекламна информация). Ако сте дали съгласието си с получаването на нашия бюлетин, ние ще използваме вашия имейл адрес и евентуално името Ви за изпращане на (по възможност индивидуална) информация за продукти, акции, игри с награди и новини с предложения от стрийминг, филиали,  цветя, фото и пътешествия, а също така за проучването, дали клиентите ни са доволни. Ние съхраняваме и обработваме тези данни с цел изпращане на бюлетини. След направена поръчка Ви предоставяме възможността да дадете своята оценка за покупката.
Съдържанието на нюзлетъра обхваща SMF Distribution.
С Вашето съгласие ние определяме и оценяваме потребителското Ви поведение на присъединените към www.lidl.bg уеб страници, мобилни приложения, както и в бюлетините, издавани от нас. Оценяването на потребителското поведение обхваща по-специално информацията за това какви раздели предимно разглеждате на съответната уеб страница, на мобилното приложение, респективно на нюзлетъра и какви линкове там задействате. Въз основа на тази информация се изготвят персонализирани потребителски профили, ориентирани към Вашата личност и/или имейл адреса, за да може евентуалното рекламно послание във формата на нюзлетър (съобщения, съдържащи новини и рекламна информация), рекламни вставки на място и печатна реклама по-добре да се пригоди към личните Ви интереси, както и за да се подобрят рекламните предложения.
За правно основание при обработването на данни в рамки на изпращаните нюзлетъри служи съгласието Ви по член 6 алинея 1 a) от GDPR.
За да сме сигурни, че при въвеждането на имейл адреса не са допуснати грешки, ние прилагаме така наречена Double-Opt-In-форма: След като сте въвели електронния си адрес в регистрационно поле, ние Ви изпращаме линк за потвърждение. Едва след като щракнете върху този линк, Вашият имейл адрес ще бъде включен в нашия дистрибутор.
Вие можете по всяко време да оттеглите за в бъдеще съгласието си за получаване на нюзлетър или за изготвяне на персонализиран потребителски профил. Линка за страницата за отписване ще намерите в края на всеки нюзлетър. Отписването води до изтриване на запазените потребителски данни.